przygotowania_pod_wylewke

Korytarz przygotowany do  wylewania