PIELĘGNACJA POSADZKI

Przez pierwsze 48 godzin od wylania następuje wiązanie posadzki. Ważne, aby w tym czasie warunki otoczenia były stabilne:

 • pomieszczenia powinny być zamknięte,
 • nie wolno dopuścić do przeciągów,
 • należy chronić wylewkę przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przed mrozami,
 • nie należy chodzić po wylewce.

W okresie 2-7 dni od wylania:

 • po 2 dobach można swobodnie chodzić po podkładzie podłogowym,
 • można rozpocząć wietrzenie pomieszczeń,
 • nie jest wskazane przykrywanie posadzki folią, ze względu na hamowanie procesu wysychania,
 • nie należy jej polewać wodą (nie można dopuścić do zalania),
 • można rozpocząć lekkie prace rementowo-budowlane,
 • nie można dopuścić do punktowego obciążenia posadzki (nie należy stawiać drabiny, rusztowania ani ciężkich materiałów budowlanych itp. bezpośrednio na posadzce),

Po 7 dniach od wylania:

 • można uruchomić system ogrzewania podłogowego. Jest to ważny moment w celu odpowiedniej pielęgnacji posadzki anhydrytowej i zachowania jej odpowiedniego wyglądu i właściwości.

UWAGA!
Podczas procesu wygrzewania posadzki należy cały czas regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których podkład podłogowy został wykonany.

 

 

 

WYGRZEWANIE KROK PO KROKU

Proces wygrzewania jest uzależniony od kilku elementów: od pory roku, temperatury na zewnątrz i w pomieszczeniach, wietrzenia podczas wygrzewania, ocieplenia budynku lub jego braku, wilgotności wewnątrz pomieszczeń (czy w tym czasie schną także tynki czy nie).

1. W pierwszym dniu wygrzewania należy podnieść temperaturę w przewodzie doprowadzającym o 2-5°C wyżej w stosunku do temperatury otoczenia. 

 

2. Nagrzewanie w kolejnych dniach odbywa się poprzez podwyższanie temperatury w przewodzie doprowadzającym o 2-5°C dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury w przewodzie doprowadzającym równej 50°C.

3. Maksymalna temperatura w przewodzie doprowadzającym nie może przekroczyć 50-55°C.

4. Najwyższą temperaturę utrzymuje się krótko, około jednej doby, jedynie w celach kontrolnych. I przechodzimy do etapu schładzania.

5. Stygnięcie systemu ogrzewania podłogowego polega na obniżaniu temperatury w przewodach instalacji o 5-10°C dziennie, aż podkład osiągnie temperaturę 18-20°C.

6. W przypadku warstw jastrychu wyraźnie grubszych niż 65 mm należy powtórzyć cały proces po 3-dniowej przerwie.