Kontrola konsystencji wylewki anhydrytowej przed rozpoczęciem prac