Samochody czekają na rozładunek, trwa wykonanie posadzki anhydrytowej