Dużym atutem ogrzewania podłogowego jest równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach z instalacją. Posadzka anhydrytowa posiada znacznie lepsze przewodnictwo ciepła i ma wysokie właściwości termoizolacyjne. Co to oznacza w praktyce?

Współczynnik przewodzenia ciepła posadzki anhydrytowej wynosi około ? 2,0 [W/mK]. Dla porównania współczynnik ten jest prawie dwa razy niższy dla posadzki cementowej i wynosi ok. ? 1,0 – 1,2 [W/mK]. Oznacza to, że czas nagrzewania instalacji ogrzewania podłogowego w przypadku wylewki anhydrytowej jest prawie dwukrotnie krótszy od standardowego podkładu cementowego.

Różnica ta wynika ze składu i struktury materiału obu wylewek. Wylewka anhydrytowa ma płynną i bardziej zwartą konsystencję bez licznych pęcherzyków powietrza (porowatość poniżej 8%). Dzięki temu lepiej “otula” rurki ogrzewania podłogowego, co zapewnia lepsze przewodnictwo ciepła. Efektem znacznie szybciej nagrzewającej się posadzki anhydrytowej jest szybciej nagrzane pomieszczenie.

Posadzka anhydrytowa nie ma zdolności do kumulacji ciepła, dlatego szybciej oddaje je do otoczenia. Dodatkowo dzięki jej wysokim właściwościom termoizolacyjnym instalacja grzewcza szybciej reaguje na zmieniające się warunki pogodowe za oknem i dostosowuje temperaturę do tych zmian. Pozwala to na bardziej optymalną i ekonomiczną pracę pompy grzewczej i całego systemu ogrzewania podłogowego.

Duże znaczenie w nagrzewaniu się posadzki i pomieszczenia ma grubość jastrychu, jaką zastosowano. Im cieńsza warstwa wylewki, tym większa energia cieplna jest uwalniana do pomieszczenia. W przypadku ogrzewania podłogowego tradycyjna cementówka powinna mieć minimum 6cm grubości (4,5cm nad rurkami), natomiast anhydrytowa 5cm grubości (3,5cm nad rurkami). Oznacza to, że wylana posadzka anhydrytowa ma mniejszą grubość i objętość, dzięki czemu szybciej nagrzewa się pomieszczenie. Tradycyjna wylewka betonowa wymaga zastosowania grubszej warstwy, bardziej kumuluje ciepło w sobie, dlatego nagrzewanie powietrza trwa dłużej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, iż większa grubość wylewki cementowej wpływa na większe zużycie materiałów, co przenosi się na koszty wykonania usługi.

Wybór posadzki anhydrytowej jest widoczny w budżecie w postaci oszczędności w każdym sezonie grzewczym. Dlatego właśnie posadzki anhydrytowe są szczególnie polecane na ogrzewanie podłogowe.

Podkład anhydrytowy jest szczególnie rekomendowany na systemy ogrzewania podłogowego. Dlaczego?

CIEPŁO

Dzięki dokładnemu otoczeniu instalacji grzewczej oraz równomiernemu rozkładowi temperatury na powierzchni, wylewka anhydrytowa zapewnia bardzo szybkie nagrzewanie pomieszczeń.

OSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki szybszemu i bardziej efektywnemu przewodzeniu ciepła przez wylewkę, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, co pozwala znacznie zaoszczędzić na ogrzewaniu i podnieść komfort użytkowania systemów z ogrzewaniem podłogowym.

EKOLOGIA

Dobre przewodnictwo cieplne wylewki anhydrytowej pozwala zmniejszyć zużycie energii, przez co chroni środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby.